studio .ruig pre-loved

Pre-loved pieces zijn studio .ruig stukken waar je veel plezier van hebt gehad,
maar die je niet meer past of niet meer draagt. Ze blijven in je kast hangen. 
Wij zijn de verzamelplek voor deze pre-loved pieces, waarbij de vorige drager wordt beloond
voor het overdragen van zijn stuk naar een nieuwe gebruiker.

Zo stromen stukken door van early-adopters naar nieuwe dragers en kunnen
we slow fashion samen bij een breder publiek kenbaar en bereikbaar maken.